LÄRANDE OCH UTVECKLING

MED BARN OCH UNGDOMARS HÄLSA I FOKUS

LÄRANDE OCH UTVECKLING

MED BARN OCH UNGDOMARS HÄLSA I FOKUS

Behöver ni som elevhälsoteam hjälp att föra ert arbete framåt? Kanske behöver du som rektor ett bollplank? Vill ni utveckla arbetet med elevhälsans HSL-arbete eller vill ni komma vidare med ert arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer?

Tjänster

Handledning

Föreläsningar och Kurser

Elevhälsa

Föräldrastöd

Recensioner

”Jenny är lätt att samarbeta med och vill alltid det bästa för hela människan. Jenny är väldigt
kompetent inom elevhälsans område. Hon är engagerad och tvekar inte att gå in i olika svåra
situationer.”

Malin Conde

”Under min tid på den centrala elevhälsan har jag haft förmånen att arbeta med Jenny både
som kollega och senare som min chef. Jenny brinner verkligen för elevhälsofrågor och hon
har en fantastisk förmåga att se verksamhetens behov utifrån ett helikopterperspektiv.
Jenny lyckades strukturera vår organisation parallellt som hon fick var och en av oss
medarbetare att växa i våra olika roller, något som i sin tur lett till att vi hittat vägar till ett
effektivare, mer tvärprofessionellt elevhälsoarbete.”

Åsa Jansson

”Väldigt bra och lärorik föreläsning”

”Fantastiskt bra föreläsning”

”Du tog upp bra ämnen som är svåra att prata om. Du hade med dig bra frågeställningar som
jag tror jag kommer att ha bra nytta av i undervisningen. Du har ett bra tempo och är mycket
behaglig att lyssna på, tack för en mycket bra föreläsning!”

Deltagare på föreläsning om sexualitet, samtycke och relationer

Om mig

Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med barn och familjer. Min drivkraft är att få vara med och skapa rätt förutsättningar för barn och ungdomar i skolan och i hemmet.

Sedan 2013 har jag arbetat med ledning inom elevhälsa, som verksamhetschef för medicinsk elevhälsa och som chef för en samlad elevhälsa med fler professioner.

Mina styrkor är att se helheter och sammanhang och utifrån det hitta tillvägagångssätt, riktlinjer och strategier. Jag är van att arbeta med komplexa och svåra frågor.

Min utbildning: Jag är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning för barn och ungdom. Jag har också vidareutbildningar inom sexologi, samtalsmetodik, psykologi och ledarskap.

Kontakta mig

Maila till jenny@jaokonsult.se

Vill du hellre ringa når du mig på 0736246678