Elevhälsa

Som rektor kan du anlita mig om ni har behov av att utveckla av elevhälsoteamets arbete. Det kan handla om att hitta en struktur för möten, utveckla de olika professionernas roller eller att få ihop elevhälsans uppdrag med skolans uppdrag. På så vis kan arbetet bli mer resurseffektivt och med elevernas hälsa och lärande i fokus.

Vid särskilda insatser inom elevhälsans område har jag möjlighet att projektleda. Det kan handla om arbetet med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer eller utökad rörelse i skolan.

Jag erbjuder vägledning när det gäller att ta fram riktlinjer inom elevhälsans medicinska insatser. Vid större avvikelser inom elevhälsans medicinska eller psykologiska insatser inom elevhälsan kan jag utföra en utredning som innehåller förslag på åtgärder.

Kontakta mig

Maila till jenny@jaokonsult.se.

Vill du hellre ringa når du mig på 0736246678