Handledning

Inom människovårdande yrken är handledning en viktig del för att skapa en hållbar arbetssituation och för att fortsätta utvecklas inom arbetet.

Många arbetsplatser erbjuder personalen kontinuerlig handledning, ett redskap för att bibehålla en hållbar arbetssituation och för att utvecklas i arbetet. Andra arbetsplatser erbjuder handledning som en särskild insats vid behov. För alla som arbetar i relationella yrken, där man använder sig själv som redskap bör handledning vara en naturlig del av den professionella utvecklingen.

Handledning ska vara ett tryggt utrymme där personal, enskilt eller i grupp, får möjlighet att tala om ärenden eller arbetssituationer.

Handledning är viktigt för att behålla sin förmåga att fatta viktiga beslut och att fortsätta utvecklas. Handledningen ska också ge stöd och en möjlighet att dra lärdomar ur de situationer man möter på arbetet.

Mina specialområden/kompetenser: Barn och ungdom, elevhälsa, sexualitet och relationer, psykisk hälsa.

Jag erbjuder löpande handledning för grupp eller individ. Jag kan handleda på er arbetsplats i Stockholmsområdet eller i egen lokal i Fruängen i södra Stockholm. Jag erbjuder också telefonkonsultationer löpande eller vid behov. Kontakta mig för prisuppgifter/offert.

 

Kontakta mig

Maila till jenny@jaokonsult.se.

Vill du hellre ringa når du mig på 0736246678