Föreläsningar och Workshops

Webbkurs – Religion och sexualitet:

Jag föreläser utifrån de ämnen om områden jag arbetar med. Det kan handla om elevhälsa, psykisk hälsa, sexualitet och relationer eller föräldraskap. Jag har möjlighet att skräddarsy utifrån målgrupp, önskemål och omfattning. De flesta utbildningarna kan erbjudas som kortare föreläsningar eller vid flera tillfällen. I texten nedan finns exempel på föreläsningar som går att boka.

Sexualitet, samtycke och relationer – nytt kunskapsområde i skolan

Aktuellt för skolor och skolpersonal är förändringarna i läroplanen från hösten 2022. I den nya läroplanen har kunskapsområdet bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Ändringarna innebär en förstärkning av ett viktigt område. Jag erbjuder föreläsningar som ger en grund för skolan att anpassa undervisningen efter ändringarna i läroplanen och en ram med exempel på ämnen man kan ta upp.

  • Vilka ämnen är viktiga att få med och hur pratar man om sex?
  • Vad ska man tänka på när man undervisar i särskolan?
  • Hur blir man medveten om normer och hur kan man undervisa inkluderande?
  • Vem har ansvar för vad inom skolan när det gäller undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer?
  • Vad finns det för etiska ramar för undervisningen?
  • Hur pratar man med eleverna om porr?
  • Hur pratar man om övergrepp och hederskultur?
  • Vad vill eleverna själva veta mer om?

Workshop för konfirmander – självkänsla, sexualitet och relationer

En bra sexualitet börjar med en bra självkänsla och med ett ansvarstagande för sin egen lust. Vi pratar om hur man kan bygga en bra självkänsla och hur man kan lära känna sig själv. Vi pratar om vad man ska tänka på när man går in i relationer. Vad tycker jag är viktigt och finns det några varningssignaler som kan vara bra att känna till? Vi kommer också att prata om sex och ungdomarna får gärna i förväg lämna in frågor som besvaras under workshopen.

Workshopen syftar framförallt till att få ungdomarna att reflektera över sina tankar om sexualitet och sin relation till sig själv. Med konkreta reflektioner och övningar är förhoppningen att konfirmanderna ska få med sig redskap för att bygga sin självkänsla och göra sina egna val när det gäller sexualitet och relationer.

Utifrån önskemål kan vi också prata om Bibeln och sexualitet.

 

Föreläsning föräldrar – Prata om sex och relationer med barn och tonåringar

Är du förälder eller kanske moster, farbror eller gudförälder till lite större barn eller tonåringar? Är du ledare i föreningsverksamhet för barn och unga? Skulle du vilja lära dig mer om hur man kan prata om sex med barn och tonåringar? Vill du vara redo om frågorna dyker upp, eller har du kanske ett ansvar att prata om de här frågorna?

Välkommen till en föreläsning där du får lära dig om barn och ungdomars sexuella utveckling och hur man kan hålla samtal om sexualitet, samtycke och relationer. Syftet med föreläsningen är att du som vuxen ska känna dig tryggare i att ta samtalen med unga. Under föreläsningen kommer följande frågor att tas upp:

Hur kan man som vuxen öppna upp och visa att man är redo för att prata om sex och relationer?  Är det viktigt att man som förälder gör det eller kan man lämna över det ansvaret till skolan? I vilken ålder ska man prata om sex? Hur pratar man om samtycke och när gör man det?

Ska man prata med sina barn om porr och om övergrepp på nätet? Hur gör man i så fall det?

 

Seminarium – Kan vi skydda unga från övergrepp på internet?

Målgrupp: Föräldrar, skolpersonal, ledare i föreningsverksamhet.

I det här seminariet får du lära dig mer om och reflektera över unga, sex och internet. Vi kommer att prata om ungas användning av sociala medier och internet. Vi går igenom vad studier visat om vad unga själva upplever. Seminariet kommer att ge dig lite mer kunskap om sexuell exponering och exploatering som unga drabbas av via sociala medier och internet.

Ämnet är tungt men det finns mycket att göra för att förebygga och för att stötta de ungdomar som drabbats. Vi kommer framförallt att prata om vad vi kan göra och vad vi behöver vara uppmärksamma på.

Kontakta mig

Maila till jenny@jaokonsult.se.

Vill du hellre ringa når du mig på 0736246678